Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


ForsidepilMøder/tidsfrist

Møder/tidsfrist

Samrådsmøder i 2019

 • 22. januar
 • 19. februar
 • 21. marts
 • 24. april
 • 23. maj
 • 25. juni
 • 22. august
 • 19. september
 • 21. oktober
 • 20. november
 • 17. december   (mødetid 9.00 – 12.00)

De øvrige møder er som udgangspunkt kl. 12-15

 Tidsfrister

Samrådssekretariatet vil gerne modtage anmodninger om udtalelser så tidligt som muligt. Dagsorden skal udsendes senest syv dage før mødet. De nedenfor nævnte tidsfrister er under forudsætning af, at samrådssekretariatet får relevant materiale samtidig. Tidsfristen vil kunne øges i forbindelse med helligdage.

 

Ved nye domme

Senest 9 dage før samrådsmødet skal anmodningen være modtaget.

Ved hastende sager kan tidsfristen aftales kortere idet der så undtagelsesvis udsendes ekstraordinær dagsorden.

 

Udtalelse vedr. eventuel ændring af en dom

Senest 1 måned før samrådsmødet skal anmodningen være modtaget, når det er beboere på et af de fire bosteder Østruplund, Fuglekær, Bøge Allé 16 og Grønnebæk. Dette skyldes at både kontaktperson og tilsynsførende skal udtale sig før Samrådet.

Ved hastende sager kan tidsfristen evt. aftales kortere.

Senest 25 dage før samrådsmødet skal anmodningen være modtaget vedr. personer på andre bosteder eller i egen bolig.

Ved hastende sager kan tidsfristen evt. aftales kortere.

 

Samrådets svar

Samrådets udtalelser udsendes inden for en uge efter mødet, dog de mest hastende først. 


Siden er sidst opdateret 4-1-2019
Socialområdet, Drift og Udvikling