Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden


ForsidepilMedlemmer

Medlemmer

 

Funktion

Navn

Ansættelsessted

Kontakt

 Psykiater

 Anette Løwert
 

 Vejle Sygehus

 anette.carling.loewert@rsyd.dk

 Tlf. 79 40 50 00/24 25 32 73  

 Psykolog

 Lone Hjerrild Møller

 Børne-
 og ungdomspsykiatrien,
 Region Syddanmark

 lone.hjerrild.moeller@rsyd.dk

 Tlf. 99 44 87 01

 Repræsentant
 fra Kriminalforsorgen,
 Leder

 Ib Olander Andersen
 

 Kriminalforsorgen
 Afd. Syd-
 og Sønderjylland
 

ibolander.andersen@

kriminalforsorgen.dk

 Sikker post:
 afdelingen.sydsoenderjylland@
kriminalforsorgen.dk

 
 Tlf. 72 55 73 11

Kommunal repræsentant

 

Bodil Nissen Myndighedschef, Esbjerg Kommune

Bodi@esbjergkommune.dk

 

Tlf. 76 16 91 76 

 Ressourceperson,
 Socialfaglig
 konsulent

 Jens Monrad

 Specialcenter for 
 Voksne med Handicap

 Jens.monrad@rsyd.dk

 Tlf. 23 36 28 16
 

 Formand,
 Jurist

 Lea Friberg
 

 Region Syddanmark

 Lea. Friberg@rsyd.dk

 Tlf. 29 20 11 16

 Næstformand,
 Socialfaglig
 konsulent

 Anne-Grethe Westh
 

 Region Syddanmark

 Anne-grethe.westh@rsyd.dk

 Tlf. 29 20 10 67

 Sekretær for Samrådet

 

 Elisabeth Høltzermann

 Region Syddanmark

 Elisabeth.holtzermann@rsyd.dk

 Sikker post: social@rsyd.dk

 Tlf. 76 63 10 87

 


 

 

  


Siden er sidst opdateret 25-8-2016