Gå til indhold

SocialportalSydTil forsiden

ForsidepilSamrådpilPriser 2017

Priser 2017

i Syddanmark for Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere (abonnementsordning der er objektivt finansieret pr. indbygger) og tilsyn (fast pris for den konkrete ydelse) som aftalt i regi af Udviklingsstrategi og Styringsaftalen for 2017 i Syddanmark.

I 2017 er der følgende takster:

For samrådsfunktionen:

Samrådsfunktionen finansieres efter principperne for objektiv finansiering ud fra antal indbyggere i kommunen. I 2017 er det 0,82 kr. pr. indbygger.


For Det Kriminalpræventive Tilsyn er taksterne foreløbigt beregnet til:

  • Tilsyn/person i kommunale og regionale tilbud: 9.093 kr.
  • Tilsyn/person i privat bolig/privat ordning: 18.036 kr.


Den tidsmæssige beregning for betaling for tilsyn følger takstprincipperne i styringsaftalen, bilag 5 vedr. krisecentre og sociale døgncentre, dvs. afregning til og med ophørsdagen.
Samråd og tilsyn betales en gang årligt beregnet pr 15. september for hele kalenderåret.
Af praktiske hensyn gælder: Hvis en person efter den 15. september udmeldes af tilsynet, efterreguleres tilsynet ikke for resten af året. Tilsvarende betales der ikke for resten af året for personer, der indgår i tilsynet efter denne dato.

 


Siden er sidst opdateret 19-2-2018
Kommunikation